כדאיות כלכלית

בדיקה והכנת דוחות

בדיקת כדאיות כלכלית:

רוצים לדעת מהו הרווח הצפוי בפרויקט לפני תחילתו?

שמאי המקרקעין במשרדנו הינם בעלי ניסיון רב בבדיקת כדאיות כלכלית לצורך קבלת החלטות לרכישה או לביצוע פרויקט ובמידת הצורך אף בוחן את חלוקת התמורות לבעלי דירות בעסקת קומבינציה. הבדיקה כוללת משתנים ונגזרים שונים מסוגי הפרמטרים השונים המשפיעים על כדאיותו הכלכלית של הפרויקט.

מהו דוח בדיקת כדאיות כלכלית ?

חוות דעת לבדיקת כדאיות כלכלית ״דוח אפס״ כוללת את תיאורו של הפרויקט ואת כלל העלויות הצפויות לצד כלל ההכנסות הצפויות. דו"ח האפס מהווה ניתוח כלכלי טרם ההשקעה בפרויקט ומאפשר לבחון את רמת הכדאיות (הרווחיות) בהקמתו.

כמו כן, הדו"ח מכיל את תיאורו המפורט של הפרויקט המתוכנן וסביבתו, בדיקה תכנונית של זכויות הבניה, בדיקת הזכויות המשפטיות בנכס, סקירת פרויקטים דומים בסביבה ועוד.

מהי התוצאה הסופית בבדיקת כדאיות כלכלית:

במסגרת ניסיוננו בתחום משרדנו מציע את שירותיו ליזמים ולפרטיים לתכנוני בניה שונים וליווי פיננסי לפרויקטים. למעשה ״היזם״ מקבל מאיתנו חוות דעת שתאפשר לו לדעת ולהבין את רווחיות הפרויקט ואלו עלויות נוספות צפויות להגיע בעתיד, וכמובן לדעת מה רמת המסוכנות של הפרויקט.

במסגרת ניסיוננו בתחום משרדנו מתמחה בנוסף בנושאים הבאים:

  • חוות דעת בהתאם לתקן 21, המבוצעות לצורך בדיקה כלכלית לתכנית פינוי-בינוי.
  • חוות דעת בהתאם לתקן 22, המבוצעת למקרקעין המשווקים לציבור על בסיס ציפייה שתאושר בה בניה בעתיד.
  • ליווי פיננסי לפרויקטים.
  • ביצוע דוחות לבחינת ההון העצמי המושקע בפרויקט.
  • ליווי דיירים במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית.

למשרדנו ניסיון רב של שנים בתחום השמאות מקרקעין, בעזרת ליווי צמוד של שמאי מקרקעין מטעמנו יאפשר לכם לבדוק את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט ולבצע את ההליך בראש ״שקט״ ובביטחון מלא.