חוות דעת משפטית

חוות דעת מומחה של שמאי מקרקעין

לעיתים קרובות, ובמסגרת הליכים משפטיים שונים, לרבות דירות ירושה ועיזבון לצורך חלוקה בין יורשים,
או הערכת נכס לצורך פירוק שיתוף (גירושין),נדרשים הצדדים להגיש חוות דעת שמאית על ידי מומחה מטעמם,
כדי להוכיח טענות שכרוכות במומחיות מיוחדת.

מתי נדרש שמאי מקרקעין להגיש חוות דעת לבית המשפט?

חוות דעת שמאית לבית משפט נדרשת במספר מקרים, כמו למשל: כאשר בעל דין נדרש להוכיח שווי נכס, ירידת ערך נכס (כתוצאה מליקויי בניה או מסיבות אחרות), לצורך חלוקה של הנכס בין יורשים, או הערכת נכס לצורך פירוק שיתוף (במקרה גירושין, או פירוק שיתוף במקרה של סכסוך עסקי) ועוד..

במקרים כאלו, נדרש חוות דעת משפטית משמאי מומחה ומוסמך אשר בקי ומקצועי בתחום שמאות המקרקעין,
שימו לב כי ללא חוות דעת מומחה של שמאי מקרקעין לא יכול בעל הדין להוכיח את טענותיו בהליך המשפטי כנגדו.

מטרת חוות דעת המשפטית היא לצורך כך שבית המשפט יקבל שקיפות מלאה לקבלת הידע הנכון , ולקבלת הנתונים והעובדות
בנושאים מקצועיים שאינם בידי בית המשפט וזאת על מנת לסייע לבית המשפט להגיע למסקנה משפטית נכונה במסגרת פסק הדין,
לשם כך חוות דעת צריכה להיות מקצועית ומדויקת ומנומקת תוך התייחסות פרטנית ומפורטת על כך הסוגיות הקשורות
לנכס שבו נדרש חוות הדעת המשפטית .

להלן מס' דוגמאות אשר נדרשות לחוות דעת משפטית.

  • הערכת שווי נכסים לצורך פרוק שיתוף או לדירות ירושה ועיזבון לצורך חלוקה בין יורשים ופירוק שיתוף (גירושין).
  • הערכת שווי עבור עבודות בניה שבוצעו בפרויקט בניה להתחשבנות בין מזמין/יזם לקבלן בגמר פרויקט.
  • בדיקות איכות עבור דירות מגורים ונכסי נדל"ן אחרים לאחר גמר הבניה, או במהלך הבניה עצמו.
  • הערכת של נזקים כתוצאה מבניה לקויה, נזקי טבע, שריפות, רשלנות ועוד..
  • הערכת שווי עבודות שיפוץ נכסי נדל"ן, דירות וכו', הערכת שווי עבודות עבור מס שבח.

 

 

למשרדנו ניסיון רב של שנים בתחום השמאות מקרקעין, בעזרת ליווי צמוד של שמאי מקרקעין מטעמנו יאפשר לכם לבדוק את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט ולבצע את ההליך בראש ״שקט״ ובביטחון מלא.