היטל השבחה

מהו היטל השבחה ?

קיבלתם היטל השבחה? הסכום גבוה מידי? משרדנו עורך שומות נגדיות על מנת להפחית ואף לאפס את סכום היטל ההשבחה ובכך לחסוך כסף ללקוחתנו.

היטל השבחה הוא תשלום אותו גובה הועדה המקומית מבעל נכס (או חוכר לדורות) בגין עליית שווים של המקרקעין. כמעט כל בעל נכס/קרקע מגיע לשלב שבו הוא נדרש לשלם היטל השבחה לועדה המקומית. את שומת היטל ההשבחה עורכת הועדה המקומית, וניתן להגיש השגה על גובה השומה ו/או על עצם החוב.

היטל ההשבחה משולם בעת מימוש הזכויות במקרקעין אם בדרך של מכר או בדרך של קבלת היתר בניה בגין עליית שווים של המקרקעין בעקבות אחד מהמקרים הבאים:

  • אישור תכנית – תוכנית אשר השביחה את המקרקעין בדרך של זכויות בנייה נוספת או בדרך של שינוי ייעוד הקרקע אשר גרמו לעליית ערך המקרקעין.
  • אישור הקלה – כאשר הרשות המקומית אישרה בניה שלא בהתאם לתנאים המאושרים בתוכנית המקורית, לדוגמא תוספת שטח עיקרי.
  • שימוש חורג – כאשר הרשות המקומית אישרה לשימוש בנכס שאינו לפי הייעוד המקורי שלו, לדוגמא הקמת מרכז תרבות במבנה המיועד לתעשייה.

שיעור היטל ההשבחה הוא מחצית מסך ההשבחה שנוצרה, היטל ההשבחה לא יחול על תוכניות שאושרו לפני 01.07.1975. היטל ההשבחה ישולם במועד מכירת הזכויות בנכס או בעת קבלת היתר בניה.

קיימים מקרים בהם מוכר יהיה פטור מתשלום ״היטל השבחה״.

פטור מתשלום היטל השבחה במתנה קרוב :

סעיף 1(א)(3) לתוספת השלישית קובע כי העברה מכח דין או העברה ללא תמורה בין אדם לקרוב, אינה נחשבת ל"מימוש זכויות" ואינה מחייבת בהיטל השבחה. הסעיף מגדיר כ"קרוב" את: בן הזוג, ההורה, סבים, צאצא, צאצא של בן זוג, אח ובני זוגם.

פעמים רבות שואלים האם יש פטור מהיטל השבחה לנכה. התשובה לצערנו היא שלילית.

פטור מהיטל השבחה :

במקרים לא מעטים ניתן להביא להפחתת היטל השבחה או אף לקבל פטור מהיטל השבחה.

  • פטור מהיטל השבחה ניתן אם בעת מימוש תוספות הבנייה, שטח הדירה לא עולה על 140 מ"ר. כלומר, אם השטח של הנכס שלכם היה 100 מ"ר, וקיבלתם אישור להוסיף עוד 40 מ"ר, תהיו פטורים מהיטל השבחה.
  • זכאות סיוע באם בעל הנכס זכאי לסיוע באחת מתוכניות הסיוע של משרד השיכון. יחויב בתשלום היחסי בהתאם לאותה תוכנית סיוע.
  • פטור נוסף מוענק למי שהנכס שלו ממוקם בסביבה שהוגדרה כפרוייקט לשיקום שכונות.
  • מרחב מוגן אם חלק ניכר מההשבחה בוצע כדי להקים מרחב מוגן למבנה, נהיה זכאים לפטור יחסי.

היטל השבחה בתמ"א 38, אם בוצעה השבחה במסגרת פרויקט תמ"א  יוטל שיעור מס של 25% בגין ההשבחה.

מתי משלמים ״היטל השבחה״ :

הדרישה לתשלום היטל ההשבחה תהיה בעת מכירת הנכס או בעת אישור הבקשה להיתר הבניה.

גובה ההיטל הוא מחצית מעליית השווי של המקרקעין. מועד התשלום של ההיטל הוא ביום "מימוש הזכויות" במקרקעין – כאשר "מימוש הזכויות" הוא יום מכירת הזכויות במקרקעין או קבלת היתר בניה. המועד לצורך חישוב היטל ההשבחה בגין אישור תכנית משביחה הוא 15 יום לאחר אישר התכנית המשביחה, המועד לצורך חישוב היטל ההשבחה בגין ההקלה או השימוש החורג הינו יום אישור ההקלה או השימוש החורג בוועדה המקומית.

כמובן שניתן להגיש ערעור על שומת היטל ההשבחה בתוך 45 יום מיום קביעת השומה. במידה וזו אופציה, כדאי לבדוק היטב שיש בסיס מוצדק לערער. מכיוון שזה כרוך בעלויות נוספות שלא בהכרח יצדיקו את הערעור.

למשרדנו ניסיון רב של שנים בתחום השמאות מקרקעין, בעזרת ליווי צמוד של שמאי מקרקעין מטעמנו יאפשר לכם להפחית את היטל ההשבחה ולבצע את ההליך בראש ״שקט״ ובביטחון מלא.